Wetgeving

wet van 21 maart 2007.

Een bewakingscamera wordt omschreven als elk vast of mobiel observatiesysteem dat tot doel heeft misdrijven tegen personen of goederen of overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of orde te handhaven en dat hiervoor beelden verzamelt, verwerkt of bewaart.

Algemene regels

Geen heimelijke beelden (altijd aankondigen met speciaal pictogram)

Geen 'privacy' beelden (intiemiteitsgevoelig)

Geen beelden die informatie inwinnen over de filosofische, religieuze, politieke of syndicale gezindeid, over etnische of sociale herkomst, alsook omtrent het seksuele leven of de gezondheidstoestand van een persoon

Recht op toegang tot de beelden mits gemotiveerd verzoek, bij weigering bemiddeling door Privacy Commissie of uiteindelijk door de rechter

Voorwaarden van plaatsing en gebruik camera's op besloten plaatsen

Beslissing door de verantwoordelijke, geen advies nodig

Plaatsen van een pictogram

Aangifte Privacy Commissie

Camera niet specifiek richten op plaatsen waarvan men de verantwoordelijke niet is, ook niet mits goedkeuring

Opname beelden enkel toegestaan als bewijslast van misdrijven of schade

Bewaring beelden max. 1 maand, tenzij ze dienen als bewijsmateriaal van een misdrijf

Privacy Commissie

Aangifte kan Via de website van de Commissie.
Aangifte geldt ook voor aangifte aan de korpchef van de lokale politie.
www.privacycommission.be
Privacy Commission
Hoogstraat 1391000 Brussel
T: 02 213 85 40
F: 02 213 85 65
commission@privacycommission.be